Επαναλειτουργία Χώρου Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»

 

Αγαπητοί Επισκέπτες,


από την Τρίτη 23 Νοεμβρίου ο Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» ανοίγει ξανά για το φιλότεχνο κοινό με την έκθεση γλυπτικής της Ομάδας Οι 5. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον Χώρο μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων.